Lịch các Ban

Lịch công tác tuần từ 16/10 đến 22/10/2017

Ngày 17-10-2017

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 16/10 ĐẾN 22/10/2017

 

 

 

Đọc tiếp...

Lịch công tác tuần từ 9/10 đến 15/10/2017

Ngày 11-10-2017

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 09/10 ĐẾN 15/10/2017

 

 

 

 

Đọc tiếp...

Lịch công tác tuần từ 02/10 đến 08/10/2017

Ngày 29-09-2017
 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 02/10 ĐẾN 08/10/2017

 

Đọc tiếp...

Lịch công tác tuần từ 25/9 đến 01/10/2017

Ngày 25-09-2017

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 25/9 ĐẾN 01/10/2017 CÓ BỔ SUNG

 

 

Đọc tiếp...

Lịch công tác tuần từ 18/9 đến 24/9/2017 có bổ sung

Ngày 19-09-2017

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 18/9 ĐẾN 24/9/2017 CÓ BỔ SUNG

 

 

 

 

Đọc tiếp...

Lịch công tác tuần từ 11/9 đến 17/9/2017

Ngày 11-09-2017

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 11/9 ĐẾN 17/9/2017

 

 

 

 

Đọc tiếp...

lịch công tác tuần từ 04/9 đến 10/9/2017 có bổ sung

Ngày 06-09-2017

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 04/9 ĐẾN 10/9/2017 CÓ BỔ SUNG

 

 

Đọc tiếp...

Lịch làm việc của các ban chức năng & tương đương tuần từ 04/9 đến 10/9/2017

Ngày 05-09-2017

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 04/9 ĐẾN 10/9/2017 CÓ BỔ SUNG

 

 

Đọc tiếp...

Lịch làm việc của các ban chức năng & tương đương tuần từ 28/8 đến 03/9/2017

Ngày 28-08-2017

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 28/8 ĐẾN 03/9/2017

 

Đọc tiếp...

Lịch làm việc của các ban chức năng và tương đương tuần từ 28/8 đến 03/9/2017

Ngày 25-08-2017

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 28/8 ĐẾN 03/9/2017

 

 

Đọc tiếp...